esm
  • 18 January 2017

Инвестирање у знање и квалитет

Нови послови, повећање обима производње, нови купци, стратешки партнери и нови производи, већи број запослених у новим погонима - оптимистички су параметри који карактеришу почетак нове пословне године Тодеба.

READ MORE